Related Fields:
Animation

Artist:
HUNG Kwan Yiu
ZHANG Jiayi
KWUN Kam Tan
WONG Man Sze

Location:
M3090 - LT Shun Hing Lecture Theatre

Photos of